POZOR ZMENA !!!! Deň otvorených búd presunutý na máj!!!

POZOR ZMENA !!!! Deň otvorených búd presunutý na máj!!!

Uverejnené: streda, 17. marec 2021 Napísal: vczskalica

Vážení priatelia vína a vínnej turistiky,


vzhľadom k aktuálnej situácii s pandémiou a nejasným termínom umožnenia
konania aktivít pre vyšší počet návštevníkov, predpokladáme zlepšenie
situácie na konci mesiaca apríl, a preto presúvame 11. ročník Dňa
otvorených búd na termín 22. 5. 2021

Veríme, že sa v tomto termíne spolu stretneme pri ochutnávke vín ročníka
2020.


Organizačný výbor